Výstup na Mont Blanc

7.1.2010

Výstup na Mont Blanc

Mont Blanc

Je nejvyšší horou nejen celé skupiny ale celých Alp. Bývá nazývána též „Monarcha“. Vystoupit na tuto horu je pro mnoho horolezců záležitost osobní prestiže. Mont Blanc má dvě zcela odlišné podoby. Od severu při pohledu z Bréventu působí majestátně a jeho svahy pokryté rozsáhlými ledovci mu dodávají arktickou krásu. Při pohledu od jihu. z vrcholu Mr. Chetif nebo z Mr. Saxe nad Courmayeurem. lze obdivovat jeho divoce rozbrázděné skalní svahy, kde dochází často k pádu kamenů i ke zřícení celých skalních bloků. Ledovce jsou menší vtěsnány mezi skalní hřebeny. jsou zašedlé a v ledovcových kuloárech se často vyskytují kamenné i ledové laviny. Mt Blanc nabízí výstupy všech obtížností i různého charakteru, ledovcové i skalní.

Dva tzv. normální výstupy na Mont Blanc vedou z francouzské strany a jsou usnadněny horskou dráhou nebo lanovkou. Normální výstup na Mont Blanc z italské strany od Rif. Dóme je poněkud delší a z normálních výstupů nejobtížnější. Za dobrého počasí a příznivého stavu ledovce nečiní žádný z těchto normálních výstupů na Blanc obtíže. Nutno však vždy brát v úvahu možnou změnu počasí a teploty. Pak dochází k situacím, které si již mnohokráte vyžádaly bohužel i lidské životy. V místě setkání tří normálních cest tj. od Rel du Gouter, od Ref. Grand Mulets a od Rif. Dóme, stojí malá chata ReL Vallot, která již zachránila mnohým horolezcům život. Může se však při déle trvajícím špatném počasí stát i osudovou pastí. Delší pobyt může u někoho vyvolat edém plic nebo mozku. Proto každý, kdo se rozhodne pro výstup na Mont Blanc by měl být zdráv, přijatelně trénovaný a dobře aklimatizovaný na výšku 4000 –4500 m. Výstup na Mt. Blanc lze také spojit s výstupy na další vrcholy (Mont Blanc du Tacul. Mt. Maudit. Alg. de Bionnassay). Výstup na Mont Blanc má však i stinné stránky. Normální cesta je za pěkného počasí přelidněna. Projde tudy až 300 turistů za den. Každoročně si vyžádá vrchol dosti lidských životů. Ročně to činí v průměru okolo sta obětí. Celkově od prvovýstupu zde zahynulo přes 6000 osob (údaje z roku 1999).

Varianty výstupu na Mont Blanc

l) Ref. du Góuter (3817 111) -Dóme du Gouter (4304 m) -Mt. Blanc 4–6h.

Tato cesta. Je dnes nejvíce používána a je považována za normální cestu. Jako první ji prošel vůdce Maria Couttet zvaný „lasička“ v r. 1840. Bylo mu tehdy 84 let. výstup usnadňuje ozubnicová dráha z La Fayet k Hót. Ie Nid cl Algle. Výhodou této cesty je vysoko položená chata a málo ledovcových trhlin. Navázání na lano a použití stoupacích želez i cepínu je samozřejmostí. Uklouznutí v závěru výstupu by mohlo skončit tragicky. Od chaty se jde po širokém hřebenu k JV na Dóme du Gouter. Vyšlapaná stopa vrchol většinou míjí po již. straně. Následuje mírný sestup po široké pláni do sedla Col du Dóme (4237 m) a začíná se stoupat na sz. hřeben Mt. Blancu. Asi 100 m nad sedlem, vlevo od cesty, je na malé skále Ref. Vallot (3 h). Výstup vede po hřebenu přes dva pahrbky (Grande Bosse. 4513 m a Petite Bosse. 4547 ml. které se poměrně snadno překonají. Stále po hřebenu až na vrchol. Skály Gournette zůstanou vpravo.

2) Ref. Grands Mulets (3051 m) -ReL Vallot (4362 m. 4 112 h) -Mont. Blanc6 –7h.

Následující výstup na Mont Blanc je ve spodní části totožný s původní cestou. Ve spodní části je hojně ledovcových trhlin. v pozdním létě nemají trhliny již sněhové mosty, bývají zde žebříky. Celkově je tato cesta dosti únavná, spíše se hodí pro sestup. Na Petit Plateau je nebezpečí pádu ledu. Stopa bývá většinou vyšlapána, pozor však v mlze. Od chaty se postupuje nejprve k JZ směrem k sev. hřebenu Dome du Gouter: uprostřed ledovce se stopa stkí k 1. vede strmým firnovým svahem, který se nazývá Les Petites Montées. Vlevo zústávají kóty Pic Wilson (3267 m) a Rocher de j'Heureux Rewur (3509 m). Na Petit Plateau se dojde za 2 h. Dále se postupuje k J přes plochý stupeň a dosáhne se druhý, strmější stupeň Grandcs Montées. Široká trhlina se obchází vpravo a dojde se na Grand Plateau (4000 m 3 1/4 h od chaty). Z Grand Plateau se postupuje k JZ firnovým svahem na sedlo Col du Dóme (4237 m). Ze sedla se stopa stáčí ostře vlevo k Ref. Vallot. Dále přes dva pahrbky Grande a Petite Bosse jako v předešlém výstupu na vrchol.

3. Ref. Grandes Mulets (3051 m)-sev. hřebenem Dome du Gouter na Mont Blanc 6 112 h.

Od chaty se postupuje po ledovci k JZ a strmým svahem se vystoupí na poměrně široký sev. hřeben a stále po něm až do jeho zúžení. Následuje firnový vrcholek Pointe Bravais (4057 m) a lze vystoupit na Pointe Bayeux (4258 m) nebo jej obejít po vých. straně a pokračuje se na vrchol Dome du Gouter (4304 m). Odtud dle popisu výstupu od Ref. du Goúter až na vrchol Mont Blanc.

4. Ref. Grands Mulets (3051 m) – výstup koridorem do sedla Col de la Brenva (4304 m) 5 112 h -Mt. Blanc 8 h

Následující výstup je vhodný zejména za silného záp. větru, kdy výstup po sz. hřebenu přes pahrbky Bosses není možný. Průstup koridorem je však poněkud obtížnější. Podle předchozích popisů se dojde na Grand Plateau a odtud k V přes úsek s velkými trhlinami. Postupuje se po ledovcové rampě nazývané Corridor. Malý skalní ostrov se obejde vlevo (sev.) a dojde se po firnovém svahu do širokého sedla Col de la Brenva. Skály Rochers Rouges zůstanou vpravo. Ze sedla se stopa stáčí vpravo k JZ a po strmém firnovém svahu se dojde na vrchol. Skalní ostrůvky Petits Rouchers Rouges a Petits Mulets zústávají vpravo. Průchod koridorem se musí uskutečnit brzo ráno. dokud nehrozí pád ledu.

5. Rif. Gonella (Rif. Dome. 3071 m) – Col du Dome – Mt. Blanc 7–8 h

Normální a zároveň nejsnadnější cesta z italské strany. Je však poněkud obtížnější než normální cesty z francouzské strany. Je zde několik úseků příkrých 40 st. Ledovec však nemá tolik trhlin jako ledovec Bossonský. Poprvé touto cestou prošli v r. 1890 L. a J. Bonin, J. Gadin, A. Ratti (stal se papežem Piem XI.) a A. Proment v sestupu. Od chaty se jde nejprve k SV téměř po vrstevnici k ledovci Dome a stoupá se po jeho záp. straně. Projde se mezi seraky a pokračuje sek S v záp. části ledovce Dome podél Aig. Grises (zůstane vlevo). Jde se v blízkosti úzkého skalního žebra a za ním se pokračuje vlevo, překoná se odtrhová trhlina a vystoupí se do sedla Col de Aig. Grises. Výstup vede dále po hřebenu k S, drobné skalní vyvýšeniny zůstávají vlevo (záp.). až k rameni v hlavním hřebenu, které se zvedá asi 120 m vých. od Col de Bionnassay. Po rameni na hlavní hřeben (4003 m) a po něm k V (vpravo) přes druhé rameno (4154 m). Jz. hřebenem se dojde na vrchol Dome du Gouter. Za 10 min. se sestoupí do sedla Col du Dome a pokračuje se k Ref. Val lot. Dále na vrchol jako v popisu výstupu od Ref. du Gouter.

Na výstup na Mont Blanc se specializuje cestovní agentura Summit Tour.