Vyčnělá skaliska

27.11.2009

Vyčnělá skaliska, bloky, odštěpy, okna, oka, skalní kůň, skalní oř, převis, střecha

Vyčnělá skaliska – blok, okno, převis, střecha

Velké balvany nebo jinak od ostatního terénu oddělená skaliska označujeme jako bloky, které mohou tvořit odštěpy. Průhledné otvory způsobené nahodilým nahromaděním bloků a odštěpů – nejčastěji na skalních hřebenech – nazýváme okna, nebo také oka (např. Prisojnikovo okno/oko v Julských Alpách). Ten úsek hřebene, který je tvořen v celé délce ostrou hranou, nazýváme skalním koněm či ořem (SV hřeben Ladového štítu). Vyčnívá li skalní blok nad stěnu, nazýváme jej převis. Pokud jde o velký převis, nazýváme jeho spodní stranu jako střecha.