Stubaiské Alpy

29.3.2010

Stubaiské Alpy Patří na území Rakouska k nejvíce vyhledávané oblasti Východních Alp. Tyto hory lákají návštěvniky především pestrostí horské přírody a rozmanitostí své stavby. Oblast hlavního alpského hřebenu – skupina Stubaier Hauptkamm – má alpský velehorský charakter s mnoha ledovci i mnoha zaledněnými kotlinami a štíty. V SV části hor naopak návštěvník podlehne kouzlu dolomitické skupiny Habicht-Elfer s typickou smělou stavbou nádherných skalních hrotů a věží.

Stubaiské Alpy jsou významnou horskou oblastí centrální části Východních Alp. Rozkládají se v Rakousku a v severní Itálii. V Rakousku, ve spolkové zemi Tirol – Tirolsko se Stubaiské Alpy rozprostírají JZ od hlavního města této spolkové zémě Innsbrucku a J od údolí Innu. V Itálii leží horské skupiny Stubaiských Alp SZ od střediska Sterzing. Státní hranice rakousko-italská je v této cblasti určena hlavním alpským hřebenem. Ten probíhá ve směru Z – Vato ze sedla Timmelsjoch přes vrcholy Feuerstein a Pflerscher Tribulaun na sedlo Brennerpass.

Základním stavebním prvkem Stubaiských Alp je rula. V převážné části celé této obltlsti je doprovázena výskytem břidlice a slídy. Hlavní hřeben a rovněž nejvyšší vrcholy Stubaiských Alp jsou převážně žulové. SV část oblasti Stubaiských Alp je však vytvořena z dolomitu. Dolomitickou stavbu s charakteris­tickými věžemi i cimbuřími mají skupiny Kalkkögel, Babicht-Elfer, Serleskamm a oblast vrcholů Tribulaun ve skupině Stubaier Hauptkamm. Tyto mocné dolomitické vrstvy se usadily při vytvářeni reliefu této horské oblasti na tvrdších spodních rulových masivech.

Zalednění Stubaiských Alp je poměrně veliké a jeho stav je dnes určen vývojem především v posledním období. V období posledních několika století došlo k poměrně výraznému ústupu ledovců. Ledovce dnes vyplňují téměř výhradně nejvyšší partie dolin a rozkládají se v oblasti nejvyšších vrcholů a to jak na S straně, tak i na J straně těchto hřebenů. K největším ledovcům v této oblasti patří ledovec Sulztalferner v uzávěru údolí Sulztal v Z části Stubaiských Alp.