Skalní stěna

29.11.2009

Skalní stěny, výstupky, plotna, kouty, zářezy, hrana, vhloubení, komín, čelist, kotel, rozsedlina, spára, trhlina, puklina, rampa, skalní lávka, lišta, plošina, balkón, kazatelna, terasa

Skalní stěna

Skalní stěny jsou jedním z nejčastějších terénních tvarů hor. Skalní stěna může často vypadat jednolitě, avšak často se v ní vyskytují členitosti jako jsou vertikální trhliny a horizontální výstupky. Hladké, málo členité a povětšinou také strmé skalní plochy se nazývají skalní plotny. V místech, kde se plotny stýkají uvnitř stěny, mohou vytvářet kouty nebo zářezy. V opačném případě, to znamená při styku ploten vně stěny hovoříme o skalní hraně. Ve skalní stěně se mohou dále nacházet nejrůznější nepravidelná vydutí nazývající se vhloubení. Rozsáhlá a výrazná vhloubení jsou potom skalní kotle. Takovýto kotel může být ohraničený skalními žebry nebo pilíři (např. kotel v masivu Gerlachu).

Komíny, rozsedliny

Další vertikální členění skalních útvarů zahrnuje kromě již zmíněných kotlů a žlebů protínají stěny širší nebo užší strmé komíny. Komíny tvoří souběžné skalní čelisti. Směrem k vrcholu se pak některé komíny rozšiřují v rozsedliny. Vedle komínů může být ve skalní stěně ještě mnohem užší spára, trhlina nebo puklina.

Rampa, Galéria

Horizontálně protínají skalní stěny široké dlouhé pásy, tzv. rampy. Galéria je široká a výrazná plošina , která vodorovně přerušuje zpravidla celou stěnu většinou v její horní části.

Skalní lávka

Skalní lávka je v porovnání s rampou užší. Její vedení je vodorovně nebo šikmo napříč stěnou. Lávka, police nebo pás jsou obvykle ještě dostatečně široké pro opatrnou chůzi.

Římsa, lišta, plošina, balkón, kazatelna, terasa

Užší podélné výstupky ve skalní stěně tvoří pak římsy a ještě užší jsou potom lišty. Vodorovné plochy ve stěně nesou příznačné a logické označení plošiny, nachází-li se potom plošina na vrcholku skalního pilíře nebo nad výšvihem žebra, nazýváme ji balkón nebo kazatelna. Terasy jsou větší plošiny, které od ramp, lávek a pásů odlišuje to, že nepřerušují převážnou část stěny.