Rozdíly dolomitu a vápence

15.12.2009

hornina dolomit, hornina vápenec, vápník

Rozdíly dolomitu a vápence

Vrcholy bývají převážně složeny z dolomitu, zatímco zbývající hřebeny jsou povětšinou vápencové. Tyto dvě horniny jsou velmi podobné s tím rozdílem, že vápenec je bohatý na uhličitan vápenatý místo dolomitu. Tyto materiály se liší tím, že vápník byl později částečně nahrazený hořčíkem. Navzdory jejich podobnému složení je dolomit a vápenec zcela zásadním rozdílem pro lezce. Vápenec je snadno erodovaný deštěm do hladkých šikmých destiček. Oproti tomu dolomitská skála, není tak snadno rozpustná ve vodě, je vodorovně vrstevnatá a inklinujue k lámání se dochrakteristických vertikálních stěn. Dolomitská skála je často zbarvená do žluto-oranžové barvy. Černá skála je obvykle mokrá či vlhká, ale obvykle je sušší a má sklon být šedivá.