Razor

4.1.2010

Razor (2601), Julské Alpy, Slovinsko, Otto Sendtner, Vršič, Krnica Valley, Vrata Valley, Trenta Valley, Utrujeni Stolp, Tired Pillar, Kriški Podi, Pogačnikov Dom, Julius Kugy, Mlinarica, Skrbina pass, Planja, Goličica

Razor

Pouze o jeden metr splňuje Razor kritérium elitních hor Julských Alp přesahujících 2600 m a nejenom kvůli tomu patří k těm nejdůležitějším v této lokalitě. Název znamená v překladu břitva odpovídá plně jeho vizáži. Je krásný a ostrý ze všech stran, obklopený vysokými stěnami. Julius Kugy, slavný cestovatel, jej nazýval The Royal (vladař) Julských Alp. Panorama z Krajnské Gory by nebylo stejné bez Razoru a Prisojniku. Někteří tvrdí, že pohled na Triglav je nejkrásnější z Razoru. Pohled z Razoru je opravdu úžasný už pro svoji polohu v samém srdci Julských Alp. Otto Sendtner byl první člověk, který vylezl na Razor v roce 1842. Dnes vede nahoru mnoho cest na západní i severní stěně.

Razor se pne se nad údolím Trenta a nad údolím Krnica na severu. Razor má nejpozoruhodnější severní stranu, která se vypíná nad údolím Krnica ve výšce 1200 m. Druhou nejvyšší je západní stěna vysoká 900 m vypínající se nad Mlinarica Valley. To je velmi dobře pozorovatelné ze sedla Vršič. Na vrchu Mlinarica Valley je Skrbina pass (1989), který odděluje Razor od jeho souseda Prisojniku (2547). To je úžasný kout, jedno z neobyčejných v Julských Alpách. Směrem k jihu je sedlo Planja (2349). Planja pass odděluje Razor a sousední vrchol Planja (2453), který stojí na severním konci který přes vrchol Goličica (2108) příkře spadá do údolí Trenta. Jakmile stojíte v sedle Planja, můžete po značené cestě vystoupat na blízký vrchol Planja (2453) za cca 30 minut. Na cestě k vrcholu je slavný Utrujeni Stolp čili Tired Pillar. Nejslabší strana Razoru je pravděpodobně ta východní, která se zvedá 600 m nad údolím Kriški Podi a je to kombinace srázů a dlouhých suťovitých svahů.

Cesty na Razor

Celkem vedou nahoru čtyři cesty. Dvě z nich vedou ze sedla Vršič ze západu a z Krnica Valley ze severu. Jiné přístupy vedou z Vrata Valley (východní přístup) a Trenta Valley (jižní přístup). Nejsou technicky náročné, ale jsou dlouhé a vyžadují dobrou kondici. Žádná z nich není kratší než 6 hodin. Nejoblíbenější cesta je ze sedla Vršič směrem k Triglavu a naopak. Pokud je Razor hlavním cílem cesty, potom si většinou vybírají cesty z Vrata či Trenta Valley. Výstup na Razor bývá obvykle volen na dva dny.

©Jakub K.