Rätikon

29.3.2010

Horská oblast Ratikon

Horská oblast Rätikon se rozkládá na území tří států – Rakouska, Lichtenštejnska a Švýcarska. Touto skupinou začínají Východní Alpy na západě. Hranici mezi Západními a Východními Alpami tvoří údolí Rýna. Severní hranici Ratikonu tvoří rakouská říčka Ill a její údolí Montafon a Walgau. Nejdůležitější střediska v tomto úseku jsou st. Galenkirch, Schruns, Bludenz a Feldkirch. Tato údoli oddělují Ratikon od severně ležících Lechtálských Alp.

Geologicky patří Ratikon k severně ležícím alpským oblastem. S těmito oblastmi má stejnou stavbu. Horstvo dlouhé asi 40 km je podle stavby rozděleno do dvou pásem. Stavebním prvkem západní části masivu je vápenec s převládajícím šedým zabarvením, kdežto ve východní části jsou to krystalické horniny.

Základ Ratikonu vznikl v období triasu a jury. Na mořském dnu se vytvořil sediment, který byl v této éře vývoje horstva při horotvorném procesu vyzdvižen na zemský povrch. Rozmezí mezi oběma oblastmi určuje sedlo Plasseggen Joch, které leží na hlavním hřebenu JV pod vrcholem Scheienfluh na V okraji celé oblasti Ratikonu. Vápenec určuje výraznou stavbu především v západní a centrální části Ratikonu. Mohutné stěny a hluboké kotliny v oblasti vrcholu Sulzfluhu v mnoha směrech připomínají divoká skalní cimbuří v severoitalských Dolomitech.