Nízké Tatry

16.3.2010

Národní park Nízké Tatry

Národní park Nízké Tatry leží v centrální části Slovenské republiky. Jeho nejdůležitější část tvoří hlavní hřeben Nízkých Tater (Ďumbier 2043 m) a některé jeho rozsochy a doliny, které je oddělují. K samotnému území (811 km2) přiléhá ze severu i od jihu poměrně široké ochranné pásmo (1240 km2). Komunikace, umožňující dobrý přístup do NP vedou po jeho severním okraji přes západní část Podtatranské kotliny (s hlavními východisky Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok). Od jihu zajišťuje vstup do tohoto atraktivního přírodního prostředí cesta vedoucí přes Horehronský úval (východiska: Banská Bystrica, Brezno). Národní park Nízké Tatry je nejrozsáhlejším chráněným územím Slovenska. Mohutný horský hřbet Nízkých Tater se táhne ve směru východ – západ v délce víc než 80 km a šířce až 30 km. Má pestrou geologickou skladbu, která se kromě jiného projevuje výskytem krasových jevů v Demiinovské dolině (Demiinovskájaskyňa Mieru a Slobody). Nejvyšší části parku mají charakter holin. Pokrývají je porosty kosodřeviny a trav. Asi 67 % území parku zabírají lesy, v nichž domínují smrčiny s příměsí jedle a buku.

Na jižních stráních pohoří jsou ve vstupních branách údolí zastoupeny teplomilné až xerotermní druhy rostlin. Hlavními přístupovými koridory k hřbetu horského masivu jsou početná, až 20 km dlouhá a poměrně úzká, hustě zalesněná údolí, v nichž leží větší i menší turistická centra. V severní části NP k nim patří hlavně Demänovská a Jánská dolina, v jižní části Bystrá dolina. Uzemí NP má kontinentální horské klima. Ve vrcholových částech dosahují průměrné teploty v lednu –7°C, v červenci 8°C. Ročně spadne asi 900–1600 mm srážek. Severní stráně Nízkých Tater pokrývá téměř 200 dní v roce sněhová pokrývka až 2 m vysoká, takže poskytuji nejpřízniyější podmínky pro zimní sporty na Slovensku.

Uzemí Nízkých Tater se v minulosti intenzivně využívalo k těžbě nerostných surovin a dřeva. Vzhledem k ojedinělému charakteru jeho přírodního prostředí byl v centrální části vytvořen národní park, jehož úkolem je chránit přírodu před dalšími škodlivými zásahy člověka. V současné době působí správě národního parku nejvíc problémů rozvoj cestovního ruchu, soustředěný hlavně do západních částí tohoto nádherného parku.

© Jakub K. [signature]