Národní parky USA

3.3.2010

Národní parky USA, Jasper, Banff, Glacier International Peace Park, Denali, North Cascades, Olympic, Yellowstone, Yosemite, Bryce Canyon, Sequoia, Grand Canyon, Everglades, Hawai Volcanoes

Národní parky USA a Kanady

Spojené státy mají na seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných celkem dvacet památek. Jen pro srovnání Česká republika jich má dvanáct. Národní parky USA zahrnují celkem 13 národních parků:

 • národní park Kanady – Jasper
 • národní park Kanady – Banff
 • národní parky USA a Kanady – Glacier International Peace Park (mezinárodní park míru)
 • národní park Kanady – Denali (s nejvyšší horou Kanady Mont McKinley)
 • národní parky USA – North Cascades (Severní kaskády)
 • národní parky USA – Olympic
 • národní parky USA – Yellowstone
 • národní parky USA – Yosemite
 • národní parky USA – Bryce Canyon
 • národní parky USA – Sequoia
 • národní parky USA – Grand Canyon (Velký kaňon)
 • národní parky USA – Everglades
 • národní parky v oblasti Havaje – Hawai Volcanoes (Havajské sopky)

Ochrana přírody v USA (National Park Service)

Systém ochrany přírody ve Spojených státech amerických lze zařadit mezi jeden z nejstarších a také nejpropracova­nějších na celém světě. První snahy o vznik jakkoliv chráněného území zde byly vyvíjeny v druhé polovině 19. století a byly zakončeny v roce 1872 vznikem národního parku Yellowstone National Park, který je prvním národním parkem USA a světa. V 90. letech 19. století začaly vznikat další národní parky (Yosemite, Sequoia, Glacier, Mt. Rainier, Crater Lake) a po nich následovalo mnoho dalších. V roce 1916 byl podepsán zákon o vzniku Národní parkové služby, která se stará o celý systém chráněných území v USA. Díky velkému zájmu veřejnosti, ale také politiků byl vybudován jeden z nejdokonalejších systémů ochrany přírody na světě. V tomto systému existuje mnoho stupňů ochrany přírody, z nichž nejvýznamnější jsou National Parks (Národní parky) a National Monuments (obdoba našich CHKO). Na území USA se nachází celkem 1819 chráněných území, z nichž nejvýznamnější jsou národní parky, kterých je něco málo přes 60.
Florida │ Fly & Drive
23.06.2019; bez stravování; letecky
od 32 541,-
Klasický východ USA │ Fly & Drive
01.07.2019; bez stravování; letecky
od 48 990,-

Národní paky USA – národní park Yellowstone

Oblast Yellowstone byla v roce 1872 vyhlášena jako vůbec první národní park na světě a je největším národním parkem v USA. Sloužil jako vzor pro zakládání a správu dalších národních parků světa. Rozkládá se na území tří států a jeho rozloha je 8 987 km2. Rozprostírá se na severozápadě státu Wyoming (91 % parku), na jihozápadě státu Montana (7,6 % parku) a na jihovýchodě státu Idaho (1,4 % parku). Své jméno získal podle řeky, jež protéká jeho územím, a jejíž břehy lemují vysoké žluté skály. Řeka Yellowstone, pramenící v horské skupině Bighorn, tvoří v severní části parku hluboký kaňon, dlouhý 40 km. Kaňon je hluboký až 366 metrů; vznikl ve žlutých skalách vulkanického původu. Na řece i jejích přítocích je několik vodopádů, z nichž nejimpozantnější Lower Falls dosahuje výšky 94 metrů.

Jedno z nejhezčích míst severní Ameriky vděčí za svou jedinečnost sopečné aktivitě. Jeho centrum tvoří 75 km dlouhý a 45 km široký kráter, který tu po sobě před více než 600 tisíci lety zanechal výbuch podzemní komory plné žhavého magmatu. Většina území ostatně leží na jen několik kilometrů silné zemské kůře, pod kterou vře roztavený plášť. Z tohoto důvodu je oblast protkána stovkami gejzírů, horkých pramenů a bizarních geologických útvarů.

Nachází se zde okolo 110 vodopádů a velké množství horských pramenů, bublajících bahnitých jam, horských jezer, kaňonů, erodovaných lávových proudů a gejzírů. Jeho hlavními turistickými atrakcemi jsou gejzíry a především pak Old Faithful (Starý věrný) s pravidelnými erupcemi. Tryská průměrně po 64,5 minutách do výšky 40 m, maximálně pak až do výšky 56 m. Old Faithful však není nejvyšším gejzírem v Yellowstonu. Tím je Steamboat (Parník), který má však velmi nepravidelné intervaly erupcí: od 4 dnů po 50 let. Kdysi býval nejvýše (až 76 m) tryskajícím Giant Geyser (Obří gejzír); ten však „usnul“ v roce 1955. Pro Yellowstonský národní park jsou charakteristické také četné fumaroly (vývěry horkých plynů) a bublající bahenní sopky. Latentní vulkanismus je příčinou vzniku i unikátních teras a kaskád v oblasti při severním okraji národního parku, zvané Mammoth Hot Springs (Mamutí horké prameny). Podzemním míšením prosáklé dešťové vody s oxidem uhličitým, který uniká z podpovrchového horkého magmatu (relativně velmi mělce uloženého, jen v hloubce 5–8 km), vzniká kyselina uhličitá. Z této vody se vylučuje travertin, který se usazuje. Terasy jsou zbarveny většinou bíle, popř. vlivem oxidů železa krémově. Někde však mají v důsledku přítomnosti termálních bakterií a řas (identifikováno bylo zatím 65 druhů těchto organismů) nádech žlutý, oranžový, hnědý či zelený.

Prvním návštěvníkům se místo zdálo spodobněním pekla na zemi. Vskutku, krajina s dírami s vroucí vodou, smrdutými sirnými výpary, bublajícím bahnem vzbuzuje oprávněně podivné pocity. Dnes se již asi nikoho nezmocňuje úzkost při návštěvě tohoto místa, naopak všichni obdivují vyhlídky na veliké jezero, vápencová travertinová jezírka, desítky aktivních gejzírů tryskajících do výšky desítek metrů. Jádrem parku je Yellowstonské jezero, které je největším ledovcovým jezerem Severní Ameriky. Vzniklo po ústupu ledovců zhruba před 12 tisíci lety. Jeho hladina leží 2 357 m n.m, největší hloubka je 91 m, rozloha představuje 355 km2. Menších jezer lze najít v oblasti národního parku několik. V lesích převažují jehličnaté porosty tvořené zejména borovicí těžkou, smrkem Engelmanovým, méně již jedlí běloplodou, douglaskou tisolistou, borovicí pokroucenou aj. Z listnáčů zde lokálně převažuje topol osikovitý a některé z více než 50 druhů severoamerických du­bů.

Ze zvířat zde žije bizon, los americký, jelen wapiti, jelen ušatý, ovce velkorohá, medvěd grizzly, medvěd černý, svišt, 200 druhů ptáků a šest druhů hadů. Žije zde i národní pták USA – orel bělohlavý.
Z Orlanda do Miami │ Fly & Drive
23.06.2019; bez stravování; letecky
od 34 401,-
Národní parky jihozápadu USA
08.10.2019; bez stravování; letecky
od 52 000,-

Národní parky USA – Grand Canyon

Národní parky USA zahrnují jednu opravdovou lahůdku a to je Grand Canyon, nejznámější a největší kaňon na světě a je součástí Seznamu UNESCO rovněž od roku 1979. Vytvořila jej řeka Colorado ve Spojených státech amerických. Tvoří podstatnou část národního parku Grand Canyon, jednoho z prvních národních parků založených v USA. Leží na severozápadě státu Arizona, nedaleko hranic států Utah a Nevada. Kaňon, který tok řeky Colorado modeloval milióny let je téměř 446 kilometrů dlouhý, se šířkou od 500 metrů do 24 kilometrů. Největší hloubka je okolo 1 600 metrů.

Pohled do Velkého kaňonu je pro každého povznášející a zároveň pokořující. Kaňon se stává součástí člověka, posiluje jeho ducha, ale zároveň mu umožňuje získat reálnou představu o jeho významu v nekonečném běhu času. Když člověk klouže zrakem po stěnách kaňonu, definuje se mu před očima dávná historie planety. Nikde jinde na Zemi se nelze jediným pohledem podívat tak hluboko do minulosti. Každá vrstva kamene znamená jiné období, každá z nich vypovídá o desítkách milionech let, po které se vytvářela. Ta nejstarší na dně kaňonu je stará téměř dvě miliardy let. Řeka se tady zařezává do krystalické břidlice, jedné z prapůvodních hornin naší Země z období před kambriem. V místech, kde se dnes kaňon jako hluboká jizva zarývá do tváře naší planety, se v dávných dobách rozlévaly vody mnoha jezer a moří. Na jejich dně se usazovaly vápenaté skořápky těl mořských živočichů nebo částice rozdrobených hornin, přinášených sem řekami. V suchých mezidobích se tady rozprostíraly pouště, po jejichž povrchu se větrem přemisťovaly masy písku. Jednotlivé vrstvy se neustále ukládaly na sebe. Během geologických změn byla celá oblast vyzdvižena. Tam, kde kdysi bývalo dno moře, vznikla rozsáhlá náhorní plošina. Před deseti miliony let tudy začala řeka Colorado prorážet a hloubit svoji cestu. Rozrušenou horninu odnášela sebou. Kaňon se postupně rozšiřoval a pod úrovní okolní krajiny vznikaly vlivem eroze celé hory. Tento proces neustálých a nezadržitelných změn se nezastavil a trvá dodnes. Když se v kaňonu usadili první lidé, měl už dnešní podobu. Přibližně před čtyřmi tisíci lety tady žil záhadný kmen, který po sobě zanechal primitivní sošky. V pozdější době, kolem roku 500 po Kristu, byl okolní kraj osídlen kmeny Anasaziů. Tito Indiáni se živili pěstováním kukuřice, dýní, a fazolí a sběrem semen a jedlých plodů kaktusů. Pod skalními převisy stavěli svá kamenná obydlí, spojená do celků a připomínající puebla. Kolem roku 1300 však Anasaziové odešli, neznámo kam. Ve Velkém Kaňonu se po nich zachovaly jejich příbytky a malby na stěnách skal.

Oblast kaňonu potom osídlili indiánské kmeny, které tu žijí dodnes. V obtížně přístupné západní části národního parku, stranou od navštěvovaných míst, leží rezervace kmenů Havasupai a Hualapai. Pěstují stejné plodiny jako jejich předci před staletími a navíc chovají stáda dobytka. Někteří pracují v lese, turistickém ruchu, nebo vyrábějí náhrdelníky, náramky či proutěné košíky, které prodávají návštěvníkům národního parku. Na území Havasupai se nacházejí vodopády Havasu Falls, jejichž kouzlo umocňují modrozelená jezírka a tůně. Domorodí Indiáni považují toto místo za posvátné. K východní části parku přiléhá rezervace indiánského kmene Navajo. Návštěvníci parku se s nimi zpravidla setkají v indiánských obchodech, dřevěných boudách, stojících vedle silnic. Navajové tady nabízejí na prodej vlastnoručně vyrobenou bižuterii.
Malý Západ USA │ Fly & Drive
01.07.2019; bez stravování; letecky
od 43 701,-
Západní pobřeží USA a relax v Cancunu
29.06.2019; snídaně; letecky
od 83 900,-
Hledáte li zájezdy do USA využijte specializovaný portál SummitTour, kde najdete i programy zahrnující národní parky USA nebo je lze navštívit v rámci fakultativních výletů. Například let helikoptérou na Grand Canyonem patří k famózním zážitkům.
 • Alpenverein – kupujte zde nejlevnější a nejlepší pojištění do hor! Produkt rakouské pojišťovny UNIQUA

©Jakub K.