Národní parky ČR

3.2.2010

Krkonošský NP, NP Podyjí, NP Šumava, NP České Švýcarsko

Národní parky v ČR jsou rozsáhlá území cenné z přírodních hledisek; jedinečné v národním i mezinárodním měřítku, s převahou přirozených nebo lidskou činností jen málo ovlivněných ekosystémů, s mimořádným vědeckým a výchovným významem. Jeho využívání směřuje k zachování či ke zlepšení přírodních poměrů a je v souladu s jeho vědeckým a výchovným posláním. Veškeré činnosti prováděné v národním parku jsou odstupňovány podle jednotlivých zón. Pobyt osob se řídí návštěvním řádem. Na území ČR jsou čtyři národní parky (Šumava, Krkonoše, Podyjí, České Švýcarsko). Národní parky v České republice se vyhlašují zákonem.

Název NP Stručná charakteristika Rok vyhlášení Výměra
Krkonošský národní park nejvyšší horstvo ČR, glaciální jevy (kary, morény apod.), významné horské geobiocenózy s řadou endemitů; silné poškození exhalacemi 1963 (1991) 36 200 ha
NP Podyjí kaňonovité údolí Dyje s významnými teplomilnými geobiocenózami; významná archeologická naleziště 1991 6 300 ha
NP Šumava z původní CHKO Šumava (1963) prohlášena za NP nejcennější část; staré pohoří s glaciálními jezery, souvisle zalesněné; rozlehlá rašeliniště zv. luhy a slatě; reintrodukován rys ostrovid 1991 68 500 ha
NP České Švýcarsko pískovcová pahorkatina na pravém břehu Labe na Děčínsku; skalní útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy 1999 7 900 ha

Externí odkazy na oficiální stránky Národních parků ČR

Každý občan ČR by měl alespoň jednou v životě každý z národních parků ČR navštívit, rozhodně to stojí za to.

Interní odkazy na národní parky

©Jakub Kreps