Národní park Šumava

3.2.2010

Šumava, Nationalpark Bayerischer Wald, ČR, Böhmerwald, Grosser Arber (1456), Velký Javor, Plechý (1378), Boubínský prales, Železná Ruda, Zadov, vodní nádrž Lipno, Pláně

Národní park Šumava

Šumava, německy Böhmerwald – pohoří v jihozápadních Čechách, v Německu a Rakousku, je součástí Šumavské hornatiny; nejvyšší hora je Grosser Arber/Velký Javor, 1 456 m n. m., v ČR Plechý, 1 378 m n. m. – Kerné pohoří s převážně plochou vrcholovou částí (tzv. Pláně, 900 – 1 100 m n. m.), nad níž se zvedají jednotlivé vrcholy. K jihozápadu strmé svahy, na severozápad do Čech klesá pozvolněji. Převážně druhotné smrkové lesy, místy jsou zachovány původní lesní porosty (Boubínský prales aj.). Četná rašeliniště se vzácnou květenou. Šumava je tvořena převážně předprvohorními krystalickými břidlicemi, místy s průniky granitových plutonů. Jsou zde stopy po čtvrtohorním zalednění (8 ledovcových jezer). Pramenná oblast Vltavy a přítoků. – Významná turistická oblast (v Čechách jsou hlavní centra Železná Ruda, Zadov a vodní nádrž Lipno). CHKO (999 kmŠumava, Nationalpark Bayerischer Wald, ČR, Böhmerwald, Grosser Arber (1456), Velký Javor, Plechý (1378), Boubínský prales, Železná Ruda, Zadov, vodní nádrž Lipno) vyhlášena v roce 1963, NP (690 km2, největší v ČR) byl vyhlášen v roce 1991.

NP Šumava v přehledu

 • NP (685 km2 ) od roku 1991 a CHKO (1004 km2 ) od roku 1963
 • od roku 1990 biosférická rezervace UNESCO
 • největší národní park ve střední Evropě – nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy
 • rozdělen do tří zón a několika klidových území
 • naučné stezky: Medvědí stezka (byl zde zastřelen poslední medvěd u nás), Churáňov
 • jihozápad Čech, navazuje na německý národní park Bayerischer Wald
 • nejvyšší vrchol Plechý 1378 m v ČR, ale nejvyšší vrchol s rakouskou stranou je Velký Javor (Grosser Arber 1457 m n. m.)
 • ledovcové Černé jezero, Čertovo jezero, Plešné jezero, Laka aj. Jezerní stěna
 • Lipenská přehradní nádrž – významná rekreační oblast s turistickým ruchem po celý rok
 • četná rašeliniště se vzácnou květenou
 • pramení zde Vltava; zbytky pralesových prostorů horských lesů
 • sídlo Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava je ve Vimperku

Boubínský prales

 • prohlášen za rezervaci roku 1858 majitelem panství J. A. Schwanrzenbergem
 • nachází se u města Prachatice
 • zdejší porost je jednou z nejzachovalejších partií smíšeného horského lesa
 • stromy – smrky a jedle jsou tu staré až 400 let

Externí odkazy na oficiální stránky národního parku Šumava, Bayerischer Wald