Národní park Podyjí

3.2.2010

NP Podyjí, NP Thayatal, Národní park Podyjí, jihozápadní Morava, Dyje, Vranov nad Dyjí, Znojmo, Čížov, Hardegg

Národní park Podyjí

Podyjí je národní park (63 km2, vyhlášen v roce 1991) na jihozápadní Moravě u hranic s Rakouskem. Zaujímá hluboké meandrující údolí středního toku Dyje od Vranova nad Dyjí po Znojmo s okolní pahorkatinou. Inverze vegetačních stupňů; ve vyšších polohách teplomilné doubravy a skalní lesostepi, v údolí chladnomilné a vlhkomilné druhy. Řada vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména bezobratlí. Turistická oblast. Na rakouské straně NP Thayatal (13 km2, vyhlášen v roce 2000). Hraniční přechod pro pěší z Čížova do Hardeggu.

NP Podyjí v přehledu

  • od roku 1991; 63 km2
  • jihozápadně od Znojma (mezi Vranovem a Znojmem), státní hranice s Rakouskem
  • průlomové území řeky Dyje (40km), na těžko přístupných svazích řeky Dyje jsou ještě částečně původní skalní stepi; území je hojně turisticky navštěvováno
  • přeměněné horniny Českého masivu
  • nejnižší bod řeka Dyje u Znojma 210m, nejvyšší bod Býčí hora u Vranova 536m
  • vydra říční, hraboš mokřadní, čáp černý, užovka stromová, ještěrka zelená, kudlanka nábožná
  • sídlo Správy Národního parku Podyjí je ve Znojmě

Externí odkaz na oficiální stránky parku Podyjí