Národní park České Švýcarsko

3.2.2010

České Švýcarsko, Saské Švýcarsko, Sächsise Schweiz, severní Čechy, Labe, Děčínsko, Lužické hory, Děčínské a Jetřichovské stěny, Pravčická brána, Česká Kamenice, Hřensko, Krásná Lípa, Labské pískovce, Sněžník

Národní park České Švýcarsko

České Švýcarsko je národní park v severních Čechách na pravém břehu Labe na Děčínsku; 79 km2. Byl vyhlášen v roce 1999 na území, které je z většiny součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, z malé části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Navazuje na národní park Saské Švýcarsko na německé straně hranic, vyhlášený roku 1991. Předmětem ochrany v parku České Švýcarsko jsou především členitá pískovcová pahorkatina s četnými skalními útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy v téměř neosídlené krajině. Vzácná flóra i fauna (vydra, sokol, rys, čáp černý aj.). České Švýcarsko je také významná oblast cestovního ruchu. Mezi největší turistické magnety patří Děčínské a Jetřichovské stěny se skalními městy a skalními mosty (Pravčická brána) a plavba soutěskami říčky Kamenice. Hlavním střediskem cestovního ruchu je pohraniční městečko Hřensko na labském břehu. Sídlem správy parku je Krásná Lípa.

NP České Švýcarsko v přehledu

  • od roku 1999; 7 900ha
  • v severní části Čech – severně od Děčína, navazuje na německý národní park Sächsise Schweiz
  • pískovcové skalní město, Labské pískovce
  • nejvyšší body nepřesahují nadmořskou výšku 500m, nejvyšší bod celého území je Děčínský Sněžník (726m), a je zde i nejnižší místo Čech – 115 m (hladina Labe u Hřenska)
  • borovice, buky a jedle
  • Křinické údolí – jeden z největších smrků v Evropě (vysoký 54m, obvod kmene 4,5m, stáří 360let)
  • k nejvýznamnějším objektům však náleží Pravčická brána asi 4 km východně od Hřenska – je široká 25 m a vysoká 21 m a je největším přírodním výtvorem svého druhu v Evropě
  • nejvýznamnějšími turistickými a rekreačními středisky jsou Děčín, Hřensko, Česká Kamenice a Krásná Lípa
  • orchideje, bledule jarní, rys ostrovid, výr velký
  • sídlo Správy Národního parku České Švýcarsko je v městečku Krásná Lípa

Externí odkaz na ofociální stránky Národního parku České Švýcarsko