Místopis

17.12.2009

Kokra, Korenjske sedlo, Ljubelsko sedlo, Meža, Gorenjska, Mislinja, Prevalje, Sáva, Radovljica

Místopis Karavanek

 • Beganje – Vesnice (578 m., cca 1000 obyv.) pod jižním úpatím Begunščice, s bohatou historií. Nad vesnicí zřícenina hradu Kamen.
 • Kranj – Průmyslové město (385 m., cca 30 000 obyv.) a správní středisko Gorenjska leží v západní části Lublaňské kotliny, 25 km od Lublaně. Stará část města leží na skalnatém výběžku mezi řekami Sáva a Kokra. Dnes turistické středisko mezi jižními svahy Karavanek, poblíž lublaňského letiště Brnik. Farní kostel (župna cerkev) z poč. 15. stol., nejkrásnější gotiská stavba halového typu ve Slovinsku (fresky); poblíž slovanské pohřebiště z 9.-11. stol. V barokní radnici (gradska hiša) je nyní muzeum Gorenjska (Gorenjski muzej) se sbírkou soch L.Dolinara. Před pozdně barokní farou stojí pomník Franceho Prešnera, básníka, který zde dlouhá léta žil a také zemřel (též Prešnerovo muzeum).
 • Celje – Třetí největší město ve Slovinsku (241 m., cca 45 000 obyv.), leží v údolí řeky Savinje, 74 km východně od Lublaně. Dávné kulturní středisko s mnoha historickými památkami; dnes významné průmyslové obchodní, kulturní a turistické centrum. Pův. keltské sídlo, za římského ipmpéria důležité město Claudia. Část opevnění se dochovala. Od 14. stol. tu sídlila mocná hrabata. Jejich sídlem byl nejprve hrad nad městem (Celjsi grad, jedna z nejmohutnějších staveb svého druhu ve vých. Alpách, dnes zřícenina), později renesanční zámek Stara grofia (posléze barokně upravovaný, nyní Městské muzeum s galerií). Cenný je kostel sv. Daniela z přelomu 14. a 15. stol. s bohatými vitrážemi v Celjské kapli.
 • Crngrob – Obec 4 km jižně od Kranje. Impozantní gotický kostel z 15. stol. s pozoruhodnými renesančními freskami.
 • Dravograd – Město (364 m., cca 3000 obyv.) na soutoku Drávy, Mezi a Mislinje.
 • Kokra – Slovinská říčka pramenící v Karavankách pod vrcholem Virnikov Grintavec. Na své cestě k jihu vytváří mezi masivy Storžice, Grintavce a Kalškého grebene hluboký kaňon. Ústí v Kranji do Sávy.
 • Korenjske sedlo – mezinárodní hraniční silniční přejezd na hřebeni Karavanek (1073), spojuje Slovinsko a Rakousko.
 • Ljubelsko sedlo- Hraniční silniční přejezd mezi Slovinskem a Rakouskem. Sedlo (1058) leží nad závěrem Šentanské doliny, asi 10 km od Tržiče.
 • Meža – říčka pramenící pod masívem Olševy a odvodňující východní část Karavanek. Údolím Meži vede sjízdná asfaltová silnice ze Slovenj Gradce přes Ravne a Črnu na Koroškem do Solčavy.
 • Gorenjska – Západní část Ljublanské kotliny, protékaná řekou Sávou aobklopená hřebeny Juslkých Alp, Karavanek a Kamnických a Savinských Alp.
 • Mislinja- říčka odvodňující východní části Karavanek. Pramení u stejnojmenné osady a protéká městečky Slovenj Gradec a Dravograd, kde se vlévá do Meži. Odděluje nejvýchodnější část Karavanek od Pohorje.
 • Prevalje – Železniční křižovatka v údolí Meži (427 m, 3500 obyv.), 12 km od Dravogradu. Ve vsi Poljana (4 km záp.) těžké boje v době NOV (památník).
 • Sáva – Nejdelší slovinská řeka. Od soutoku Sávy Dolinky a Sávy Bohinjky u městečka Radovljica teče přibližně východním směrem a tvoří v délce 782 km páteř země. V Bělehradě se vlévá do Dunaje.

©Jakub K.