Krkonoše

22.1.2010

KRNAP, Sněžka, prameny Labe, Špindlerův Mlýn, Úpská jáma, Úpské rašeliniště, Černá hora, Jánské Lázně

Krkonoše

Krkonoše jsou naše nejnavštěvovanější pohoří se rozkládá na severovýchodě Čech podél státní hranice s Polskem, které jej dělí na českou a polskou část. Hraniční čára vede po hlavním hřebeni, který je tak přístupný pro návštěvníky z obou zemí. České Krkonoše zaujímají asi dvě třetiny celkové plochy pohoří a mají mírnější charakter než polské Krkonoše, které mnohem strměji spadají do Jelenohorské kotliny. Krkonoše jsou jediným českým pohořím, které má v několika oblastech vysokohorský charakter. Tyčí se zde také nejvyšší hora Sněžka, která dosahuje výšky 1602 m.

Krkonoše – historie

Krkonoše se svými hlubokými lesy tvořily součást Království českého. Od neolitu byly osídleny slovanskými kmeny. Přes hřebeny vedly dvě významné obchodní stezky. Objevení rud a drahých kamenů v 16. stol. přilákalo mnoho cizinců – vznikla i legenda o Krakonošovi – zprvu zlém, později dobrém duchu hor. S dolováním se rozšířilo i sklářství – dodnes jsou světoznámé sklárny v Harrachově. S úpadkem dolování se na vykácených holinách vyvíjelo budní hospodářství, vznikla Luční bouda, Martinovka , Brádlerovy boudy, později přibyly boudy Špindlerovy, Petrovka, Davidova, Pudlova, staré Erlebachovy, Rennerovy a další. Byly a jsou to hory s dlouhou historii osídlení kde bydlí dobrosrdečný lid s koloritem vlastních zvyků a nářečí, mnohde ještě v původních dřevěných chaloupkách. Jeho pozvání „Přijďte pobejt!“ zní vždy upřímně.

©Jakub K.