Kilimanjaro

7.1.2010

Kilimandžáro, Kilimanjaro, Tanzanie, Afrika, Uhuru Peak, Kibo, Mawenzi, Shira, Marangu

Kilimanjaro

Pohoří Kilimanjaro leží 400 km od rovníku na území Tanzanie, ovšem blízko hranice s Keňou. Pohoří má rozměry – délka 60 km a šířka 40 km. Při oddělení Arabského poloostrova od afrického kontinentu a po vzniku Rudého moře se v období třetihor začaly tvořit rozsáhlé příkopové prolákliny, které se táhnou daleko k jihu. Z východní Afriky je známá především propadlina Great Rift Valley, která probíhá od Rudého moře přes Etiopii, Keňu a Tanzánii. Vznik zlomu doprovázela intenzivní sopečná činnost, během které vyrostli mohutné sopky, takto vzniklo i Kilimanjaro.

Hora Kilimanjaro se skládá ze tří vyhaslých sopečných vrcholů: nejvyšší Kibo (5895 m), Mawenzi (5149 m) a Shira (3962 m). Hlavními vrcholy jsou Kibo a Mawenzi. Jsou spojeny rozlehlou plání nazývanou Sedlo. Komolý kužel Kibo je tvořený rozsáhlou kalderou o průměru asi 2 km. Na okraji kráteru Kibo se nalézá vedle řady vyvýšenin též nejvyšší bod Kilimanjara, Uhuru Peak, ocž znamená v překladu Štít vítězství.

Klima je rovníkové, se dvěma obdobími dešťů. Náhorní plošiny jsou ale susší a chladnější. Velké období dešťů trvá od konce března do začátku června a malé od poloviny října do poloviny prosince. Průběh teplot velmi ovlivňuje nadmořská výška, kolem 5000 m n. m. může klesnout teplota až pod minus 10o C. Pohoří Kilimanjaro patří k větrnějším pohořím, protože se zvedá z rovin. Hranice trvalé sněhové pokrývky (tzv. sněžná čára) se pohybuje ve výškách 5300 – 5750 m.n.m. Vrchol Kilimanjara pokrývá 11 ledovců, nejdelší je Penckův, který je dlouhý 2,5 km. Pro tuto oblast jsou typickými kaskádovité ledovce. Ve vrcholových partiích se setkáme s kajícníky. V poslední době mizí souvislá sněhová pokrývka vrcholu Kilimanjara. Odborníci odhadují, že do roku 2020 bude vrchol zcela bez sněhu. Na vině není jen průmysl, ale také zemědělci, kteří vypalují velké plochy lesů, a tím narušují, již tak křehký, ekologický systém.

Oblast Kilimanjara je poměrně suchá a nevyskytují se tu horská jezera. Vodu z hor odvádí do Indického oceánu řeka Pangani. Náhorní planiny jsou porostlé travnatými a stromovými savanami. Někde krajina díky intenzivnímu pastevectví přeměněna na polopouště. Pro tuto oblast jsou typické stromy baobab. Na místech s dostatkem srážek se pěstují banánovníky, mangovníky, papáje, ananasy a další tropické plodiny. Pásmo tropických pralesů se rozkládá od 1700 m do 2800 m n.m. Horní hranici pralesů tvoří bambusové porosty. Fauna je typická pro zvířenu Afriky – sloni,lvi, žirafy, buvoli atd.

Kilimanjaro – obyvatelstvo a turismus

Obyvatelstvo přicházelo pod pohoří asi před 2500 roky, buď ze severu (skupina nilotická – např. – Masajové) nebo ze západu. Základním jazykem je svahilština. Ve školách je mimo ni ještě povinná angličtina. Největším městem v oblasti Kilimanjaro je Moshi. Nezávisle na výstupové cestě na vrchol, je povinné projít Maranga Park Gate, kde dostanete povolení, zaplatíte poplatky a najmete průvodce. Bohužel zemědělci svým počínáním škodí přírodě a národnímu parku Kilimanjaro, který se rozkládá na ploše asi 2700 m2. Byl založen v roce 1973, oficiálně otevřen v roce 1977, z parku jsou přístupové cesty do Lesní rezervace, která je také rezervací zvěře, založené roku 1921. Vláda usiluje o to, aby více lidí začalo pracovat ve slibně se rozvíjejícím turistickém ruchu.

Kilimanjaro patří do projektu, který je mezi VHT turisty znám jako projekt sedm. Jedná se o dobytí všech nejvyšších kopců každého světadílu: Asie – Mt.Everest, Jižní Amerika – Aconcagua, Severní Amerika – McKinley, Evropa – Elbrus, Austrálie – Mt. Kosciusko, Antarktida – Mt.Vinson. Co se týče fyzické obtížnosti patří Africký nejvyšší bod k lehčím, nicméně o to více je náročný na peníze. Pokud se pokusíme dobýt Kilimanjaro sami bez cestovní agentury bude nejdražší položkou letenka (zpáteční stála v roce 2003 27 000 Kč – přes Amsterdam do Kilimanjaro Airport) a bohužel si musíme zaplatit průvodce, který není až tak nutný vzhledem k jednoduchosti kopce, ale je nutný díky legislativě, protože Kilimanjaro leží v národním parku a jinak se vystavujeme nebezpečí pokuty. Výše pokuty mi není známa. Cena průvodce na jednoho klienta a den je 100 – 150 USD a k dobytí vrcholu je potřeba 5 – 6 dnů. K této ceně musíme ještě započítat 50 – 80 USD na spropitné. Druhou možností je využít nabídky českých CK kanceláří, např. Summit Tour.

Z tanzanské strany míří k vrcholu hory pět základních cest. Hlavní cesta Marangu je jasně vyznačena po celé cestě k vrcholku. Na ostatních cestách je několik dřevěných značek, případně označení stromů a skal červenou barvou v oblastech lesa a hromady kamení ukazující cestu k vrcholku na vřesovištích.