Kamnické a Savinjské Alpy

20.12.2009

Kamnické a Savinjské Alpy, Slovinsko, Kamniške in Savinjske Alpe, Grintavec - Grintavec (2558), Tržaška Bistrica, Savinja, Kokra, Česka Koča, Mrzla Gora, Planšarsko jezero nad Jezerskem, Krvavec, Kalški Greben, Rogatec, Raduha, Menina planina, Do

Kamnické a Savinjské Alpy

Patří mezi druhé nejvyšší hory na území Slovinska. Kamnické a Savinjské Alpy patří z geografického hlediska podobně jako Julské Alpy k soustavě Jižních vápencových Alp.

Celková rozloha je 1600 km2. Částečně leží na území sousedních Korutan, kde severní hranici určuje údolí Drávy. Jižní hranici tvoří Lublaňská kotlina a na západě se napojují údolím řek Tržaška Bistrica, Kokra a Reka na Karavanky. Východní hranicí je Celjská kotlina. Ze severu je toto horstvo ohraničeno hřebenem Mrzle gory.

Nejvyšší horou je Grintavec (2558), který leží v centrálním hřebeni , nejvyšší a zároveň nejrozsáhlejší části hor. Je to velmi atraktivní oblast s působivými štíty, kde nalezneme mnoho zajištěných chodníků, turistických tras a horských chat. Další výrazné skupiny tohoto pohoří jsou Storžiče (na západě sousedí s Karavankami), Mrzla gora (hraniční hřeben), Krvavce a Kalšký greben (na východ od centra Savinjských Alp), Velika planina, Raduhy, Rogatce a Meniny planiny. Kamnické Alpy jsou také spojeny s kusem historie našeho horolezectví, protože na severních úbočích pod Grintavcem byla na základě podnětu a sbírek Pražského odboru Slovinského planinského družstva v Praze postavena v roce 1900 jedna z prvních chat této oblasti – Češka koča. Je velmi půvabná, protože je to typická česká horská chalupa se šindelovou střechou. V horách pramení několik řek. Můžeme jmenovat například Tržiška Bistrica, Savinja či Kokra . Naproti tomu je tu nouze o jezera. Největším je Planšarsko jezero nad Jezerskem.

Rozdělení Kamnických a Savijnských Alp do horských skupin

Oblast Kamnických a Savijnských Alp se dělí na několik horských skupin. Prameny se od sebe dosti liší. My při dělení vycházíme z podkladů Planinskeho vodnika.

  • skupina centrálního hřebene
  • skupina Krvavce a Kalěkiho Grebene
  • skupina Mrzle gory
  • skupina Velike planiny
  • skupina Rogatce
  • skupina Raduhy
  • Menina planina a Dobrovolje
  • skupina Olševy

Skupina Olševy bývá větěinou přiřazována do horské oblasti Karavanek.