Julské Alpy

17.12.2009

Západní a Východní Julské Alpy, Průvodce a turistika v Julských Alpách, přechody a kempy

Julské Alpy – obecná charakteristika, geologie a geografie

Julské alpy jsou nejjihovýchodnější částí velkého alpského masivu a jsou nejvyšším pohořím Slovinska. Leží z větší části na území Slovinska. Do Itálie zasahují pouze svou menší západní částí. Geologicky patří k soustavě Jižních vápencových Alp. Jsou tvořeny Mezozoickými mořskými usazeninami. Základním stavebním kamenem je triasový vápenec s výraznou vertikální modelací. Dělí se na dvě skupiny:

  • Západní Julské Alpy – (skupina Jof di Montasio a Jof Fuart) leží na území Itálie (Alpi Giulie)
  • Východní Julské Alpy – leží na území Slovinska s rozlohou 4400 km2. Nejvyšší vrchol pohoří je Triglav – 2863 m.n.m ležící ve Slovinsku. Ve Slovinských Alpách se nachází přibližně 150 hor nad 2000 mnm; 25 z nich je vyšších 2500 metrů.

Julské Alpy jsou nejvyšším a nejnavštěvovanějším horstvem v bývalé Jugoslávii. Stávají se stále vyhledávanějším cílem mnohých českých a slovenských turistů, horolezců i ostatních návštěvníků, a to nejen pro přírodní krásy a zajímavosti, ale i díky poměrné blízkosti těchto hor. Na severu odděluje masiv Alp údolí říčky Sávy Dolinky od sousedních Karavanek, na východě jezero Bled a Lublaňská kotlina s řekou Sávou od Kamnických a Savinjských Alp, jižní hranici proti pásmu Krasu tvoří údolní spojnice Kobarid – Tolmin – Grahovo – Podbrdo – Škofja Loka nebo Kranj. Na západě vymezují státní hranici slovinsko-italskou; za ní leží skupiny Montaže, Više a část pohraničního Kaninu. Slovinské Julské Alpy se dále děli na tyto horské skupiny:

  • Triglav
  • Škrlatica, Martuljek
  • Razor, Prisojnik
  • Jalovec, Mangart
  • Kanin, Krn a Bohinjské hory (Kanin je jediným slovinským lyžařským střediskem, které má sjezdovky delší než 2000 m. Za pěkného počasí je zde vidět na Jaderské moře. Sjezdovky se rozkládají na 30 hektarech)

Podnebí a počasí

Toto pohoří je také bohaté na sníh. Ve vyšších polohách zůstává až do pozdního léta a vytváří na mnoha místech firnoviska. Pod Triglavem a Kaninem vznikla i malá firnoviště. Triglavský ledovec je znám pod jménem Zeleni sneg. Podnebí v Julských Alpách je typicky alpinské, charakterizované krátkým a svěžím létem a dlouhou, chladnou a na sníh bohatou zimou. Nejvyšší horské partie bývají dlouho pod sněhem; nad 1000 m leží sníh asi 5 měsíců v roce, ve vyšších polohách 200 dní v roce a často i více. Podzim bývá teplejší než jaro. Všeobecně alpinské klima oplývá srážkami.

Julské Alpy jsou totiž nejvlhčí oblastí Alp, ročně zde spadne až 2500 mm srážek, mohou však dosahovat hodnot až 3 865 mm ročně. Předpověď počasí v okolí Krajnske Gory

Historie

Je to s největší pravděpodobností jediná oblast Alp, která byla pojmenována již v antických dobách a to podle římské osady Forum Iulii, kde vládl rod Juliovců (tato osada se rozkládala v místě dnešního města Cividale). Julské Alpy jsou pravlastí Slovanů asi od 6. století našeho letopočtu. Z této doby se zachovalo také mnoho pověstí, které se váží k horám. Od 12. století se rozvíjí pastevectví a v 15. a 16. století se v údolí Trenta a okolí Bohinjského jezera rozvíjí železářství. Novodobá historie je spojena s těžkými boji v období 1. světové války a s obdobím národně osvobozeneckého boje během 2. světové války. V letech 1941–1945 zde zuřila partyzánská Národně osvobozenecká válka (NOV). Připomíná ji mnoho monumentů a památníků, jak v dolinách, tak i vysoko v horách. Nejznámější z nich je monument tvaru velikého háku s karabinou v dolině Vrata pod severní stěnou Triglavu. Julské Alpy jsou nerozlučně spjaty se jménem pionýra horolezectví a nadšeného propagátora krásy těchto hor, dr. Julia Kugyho. Jeho kniha Ze života horolezce patří ještě dnes k základním pramenům a zdrojům informací. Socha dr. Kugyho, postavená v závěru doliny Trenta pod sedlem Vršič a odhalená v r. 1953, připomíná jeho osobnost.

Vodstvo

Julských Alpách pramení dvě velké řeky – Sáva a Soča. Sáva vzniká soutokem říček Sáva Dolinka a Sáva Bohinjka, odvodňuje severní a východní část Julských Alp a odvádí své vody přes Dunaj až do Černého moře. Soča odvodňuje jižní část do Jaderského moře. Z velkého počtu jezer jsou největší Bohinjské jezero a Bled pod jv. úbočím Julských Alp. Zvláště malebná jsou však jezera vysoko v horách; sedm jezer v dolině Triglavských jezer, Krnské jezero a nejvýše položená Kriška jezera u Pogačnikova domu. Je zde i několik vodopádů. Největší je vodopád Savica u Bohinjského jezera. Známé jsou i vodopády Peričnik v dolině Vrata a Boka u Bovce.

Flóra

Julské Alpy mají velmi pestré rostlinstvo. Les sahá do nadmořské výšky 1500 až 1700 m, místy až 1800 m. Horní hranici lesa tvoří osamělé modříny, někdy už spolu s kosodřevinou, často poničené vichřicemi. V lesním podrostu je hojný brambořík s nápadnými růžovými květy, azalka (slovinsky slečnik), lýkovec a mnoho dalších keřů. Následuje pásmo kleče a nad ním alpské louky s pestrou květenou. Květiny ve vysokých polohách charakterizuje nízký vzrůst, zářivé barvy a často i omamná vůně. Ve skalních puklinách dokážou rostliny díky kobercovému růstu vzdorovat i nejsilnějším větrům, slunečnímu žáru a suchu. Ve vysokohorském pásmu roste v létě několik druhů hořců, lomikámen, netřesk, rozchodník, bílý mák Burzerův a zvonek, na těžko dostupných nebo méně navštěvovaných místech je hojná protěž. Některé druhy květeny jsou endemity, tzn. nacházejí se pouze v Julských Alpách a nikde jinde; např. zvonek Zoissův (Campanula Zoissi). Alpská květena je v Julských Alpách chráněna a trhat květy je zakázáno. Největším bohatstvím květů se může pochlubit Črna prst v Bohinjských horách, dolina Triglavských jezer, náhorní planina Velo polje. Pozoruhodností je zahrada Alpinetum Juliana v dolině Trenta, zřízená z podnětu dr. Julia Kugyho.

Obyvatelstvo

Na teritoriu Julských Alp se stýkají tři nejdůležitější evropské národnostní skupiny – Slované, Románi a Germáni. Na slovinském území žijí Slovinci, pouze pod jižními úbočími Bohinjských hor dožívají zbytky německé menšiny. Dorozumění proto nebývá pro naše turity žádným velkým problémem.

Podrobnou nabídku zájezdů v Julských Alpách předkládá specializovaný portál Summit Tour.

  • Alpenverein – kupujte zde nejlevnější a nejlepší pojištění do hor! Produkt rakouské pojišťovny UNIQUA
©Jakub K.