Jak vznikly moderní sporty

26.10.2010

Vznik moderních letních i zimních sportů

Prazáklady sportu

Již odjakživa má člověk (na rozdíl od zvířat) potřebu zdokonalovat sebe i své nástroje. Opracoval kámen, aby byl ostřejší, přidělal dřevo do tvaru kyje, aby mohl lépe uhodit, zhotovil oštěp, aby mohl zasáhnout vzdálený cíl, nebo kopí, aby mohl bodnout, popřípadě štít, aby se mohl krýt. Vrcholným vynálezem vzešlým z procesu byl luk a šíp, který umožňoval vystřelit jednomu člověku na značnou vzdálenost několikrát v rychlém sledu za sebou. Již zde můžeme hledat počátky moderních sportů – hod oštěpem a lukostřelbu.

Běžnou součástí života pravěkých lidí byl lov. Aby byli při lovu úspěšní museli dobře a rychle běhat a umět skákat přes překážky i do dálky. Tak vznikly základy některých atletických disciplín: běh na dlouhou vzdálenost, sprint, běh přes překážky, skok daleký, skok vysoký, trojskok…

Lidé se také potřebovali vyrovnat s vodou, např. když se chtěli dostat na druhý břeh řeky. Naučili se tedy plavat. Potřebovali také dostat na druhý břeh svá zavazadla, vymysleli tedy jednoduchá plavidla jako vor, kánoi a veslici. Tak začaly vznikat další sporty – plavání, kanoistika a veslování.

Člověk má též již od pradávna touhu po vítězství. V pravěkých nalezištích byly nalezeny různé trofeje jako např. kosti od zvířat nebo lidské skalpy. Člověk tehdy bojoval na život a na smrt. Z tohoto drsného boje se zrodil „boj“ umělý – sport, ve kterém nejde o život, ale slouží k porovnání výsledků, radosti z výhry, ale i pro zábavu jiných lidí.

Kolektivní sporty

Basketbal

Vznikl r. 1891 ve Springfieldu v USA, kde profesor J. Naismith nařídil hráčům svého ragbyového týmu, aby v tělocvičně házeli míč do košů postavených na bednách od pomerančů. R.1892 vznikla první pravidla.

Fotbal

Vznikl z prastarých míčových her o nichž jsou zprávy již od 3. tisíciletí př.n.l. v Číně, Egyptě, u Řeků a Římanů, u Inků aj. Ve středověku a počátcích novověku je fotbal směsí ragby a fotbalu. O kopané ve středověku nacházíme nejvíce zpráv zejména v Anglii, Itálii a Francii. V roce1862 byla vydána v Anglii první pravidla. Od r. 1880 se při hře objevuje rozhodčí. R.1892 vznikla nová, již definitivní pravidla.

Házená

Vznikla na přelomu 19. a 20. století na čtyřech různých místech: v Dánsku, Švédsku, Německu a v Čechách.

Pozemní hokej

Název hry je odvozen od starofrancouzského slova „hoquet“ ovčácká hůl. O hrách podobných pozemnímu hokeji jsou zprávy již z doby př.n.l. z Číny, Persie a Indie. V nynější podobě se začal hrát na anglických školách počátkem 19. stol.

Ragby

Vzniklo r. 1823 ve střední Anglii jako nová hra rugby-football. V 80.letech 19.stol. se ragby rozšířilo i do Evropy, ještě před tím ale do Nového Zélandu a Austrálie. Do USA proniklo ragby v mnohem tvrdší podobě jako americký fotbal. Do Čech se dostalo r.1926 zásluhou kreslíře Ondřeje Sekory.

Letní sporty

Atletika

Atletika je nazývána královna sportu a patří mezi nejstarší sportovní odvětví. Její kolébkou bylo již starověké Řecko (starověké olympijské hry). V novodobé historii vzrůstala obliba atletických soutěží v běhu a chůzi v 18. stol., kdy se závodilo zpravidla o sázky. R. 1845 se konaly v Anglii první oficiální atletické soutěže. R. 1912 vznikla Mezinárodní atletická federace. Badminton Vznikl z indické hry poona. Do Anglie byl dovezen r. 1860. Hrálo se na panství vévody z Badmintonu (odtud název). R. 1887 vznikla pravidla.

Box

Počátky pěstních zápasů jsou zaznamenány již v době bronzové, zápasilo se do plného rozhodnutí. R. 688 př. n. l. byl box zařazen do programu starověkých OH. Jako novodobý sport se začal objevovat začátkem 18. stol v Anglii. R. 1747 byly vynalezeny boxerské rukavice. R. 1866 se stanovila nová pravidla (1 kolo = 3 minuty).

Cyklistika

R. 1817 vynalezl Friedrich Drais kolo. První závody (na dráze) se konaly r. 1869 v Londýně, první silniční závod (Paříž-Rouen) byl odstartován r. 1879.

Dostihy

Jsou staré více než 3000 let. Byly zařazeny i do programu starověkých OH. Novodobé dostihy mají svůj původ v Anglii. Vznikli v 18. stol. jako prostředek ke zlevnění chovu anglických plnokrevníků.

Golf

Hra skotského původu, vznikla ve 14. nebo 15. století. R 1744 byl založen první golfový klub. Jachting Předchůdci dnešních závodních plachetnic byly námořní plachetnice určené k válečným účelům. Sportovní plachtění má počátky v Anglii, kde byl r. 1661 na Temži uspořádán první závod.

Judo

Bojové techniky se začaly rozvíjet v 8. století v Japonsku a byly součástí bojové přípravy samurajů. R. 1871 bylo samurajům zakázáno nosit meče, což urychlilo vytvoření nové školy sebeobrany Kodokan. Založil ji r. 1882 profesor Jigoro Kano na základě starého zápasu jiu-jitsu (jemné umění). Škola Kodokan pak prováděla výcvik v judo (jemná cesta). Do Evropy se dostalo začátkem 20. století.

Kanoistika

Jízda na člunu poháněném pádlem, patří k vůbec nejstarším způsobům jízdy po vodě. Jízda na kanoi byla rozšířena hlavně na americké pevnině a v Polynésii, kajak má původ v arktických krajích. První sportovní využití kajaku spadá do roku 1865, r. 1869 v Anglii uspořádána první regata. Až do 20. let se v kánoi pádlovalo v vsedě, teprve poté se rozšířilo pádlování vkleče.

Karate

Podle legendy žil před 5000 lety v Indii princ, který vypracoval první verzi sebeobrany beze zbraně. Z Indie se tento způsob bojového umění přenesl do Číny, později na Okinawu a do celého Japonska. R. 1952 dostalo karate sportovní pravidla.

Kulturistika

Jedno z nejmladších sportovních odvětví. R. 1885 položil vědecký základ Sandow.

Kuželky

Hra v kuželky byla známa už ve středověku. Jako sport se poprvé objevil r. 1885 v Drážďanech.

Lukostřelba

Střelba z luku nejdříve jako způsob obživy, později jako zbraň, má dávnou tradici. Kolébkou lukostřelby se stala v 116. století Anglie. R. 1781 vznikla v Londýně první lukostřelecká společnost.

Motorismus

Základy položil objev spalovacího motoru, který si dal v roce 1799 patentovat Francouz Lebon. R. 1887 absolvoval Francouz Buton automobilem 32 km dlouhou trať z Paříže do Versailles.

Nohejbal

Vznikl v Čechách kolem roku 1922. Od roku 1971 je nohejbal oficiální sport.

Plavání

Už v Řecku a Římě bylo plavání součástí vzdělání. R. 1538 napsal Švýcar M. Wymann první učebnici plavání. Sportovní plavání má původ v Anglii kolem roku 1860. Prvním plaveckým stylem byla prsa, která byla později rozšířena o plavání na boku. V r. 1908 se na OH v Londýně objevil nový plavecký styl kraul.

Skoky do vody

Známi už ve starověku (800 př. n. l.). závodní skoky do vody byli pěstovány v 19. stol. v Německu. R. 1843 vyšla v Německu knížka s první tabulkou skoků do vody.

Skoky na trampolíně

Už v 15. stol. Předváděli dvorní šaškové skoky na pružných prknech, v pozdější skákali eskymáci na mrožích kůžích napnutých do dřevěných rámů. První trampolíny se pravděpodobně objevily v cirkusech. Jako sportovní odvětví se začali pěstovat v USA. R. 1963 vznikla mezinárodní pravidla.

Sportovní gymnastika

Nářaďová gymnastika v dnešní podobě vznikla v období r. 1809 až 1913 v Německu zásluhou B. J. Jahna a A. Eiselena. Poté se rozšířila do Čech.

Sportovní střelba

Vyvinula se z cvičení ve střelbě, které bylo původně průpravou k lovu a boji. První střelné zbraně se objevili v 13. stol.

Stolní tenis

Vznikl na přelomu 19. a 20 stol. R 1922 se konalo první mistrovství Anglie.

Šachy

V 6. stol. př. n. l. vznikla v Indii podobná hra čaturanga. Z Indie se šachy rozšířily do Persie. Do Evropy přišly třemi proudy: přes Španělsko, přes Cařihrad a z Persie do Ruska. Vývoj novodobého šachu začal v začal v 15. stol., kdy se změnila pravidla o chodu figur.

Šerm

Prvopočátky sahají až do starověku (římští gladiátoři), ve středověku byl jednou ze sedmi dovedností rytíře. V 17. stol. se mění dlouhé meče (rapíry) na kratší kordy a zakřivené šavle, v Itálii byl vynalezen fleret. Za kolébku novodobého šermu je považováno Španělsko. V 19. stol. patřily k nejvýznamnějším Francie a Itálie.

Tenis

Vyvinul se z míčových her dávného původu. Název pochází z francouzského slova „tenez!“ – „berte!“ Podobnou hru nazývanou trigon hráli už staří Římané, ve středověku se pak z Francie rozšířila příbuzná hra jeu de paume. V 16. stol. se začalo užívat raket s dřevěným rámem vypleteným strunami ze střev. R. 1874 založil britský major Wingfield hru zvanou aforistika, o rok později vznikl tzv. lawn-tenis, který je v podstatě dnešním tenisem. Veslování Jako způsob dopravy je známo několik tisíciletí. První veslařské závody se konaly již r. 1315 v Benátkách (na gondolách). Vlastí moderního veslařství je Anglie. R. 1715 se konal závod skifařům, který se udržel dodnes.

Vodní lyžování

Jízda na desce tažené lodí se poprvé uskutečnila ve 20. letech v USA. Lyže v dnešní podobě se objevili r. 1925.

Vodní pólo

Vzniklo v Anglii, původně jako aplikace kopané ve vodě. R. 1869 byl učiněn pokus hrát míčem ve vodě rukama. První zápas byl sehrán r. 1874 v Londýně. První pravidla vznikla r 1876 v Glasgowě.

Vzpírání

Vzpírání břemen má starou tradici. O silácích vyprávějí starořecké báje, germánské ságy i jiné pověsti. První sportovní rekordy v tomto odvětví zaznamenal v letech 1850 – 1860 Angličan Curtis. V Německu vznikaly kolem r. 1880 těžkoatletické kluby, ve kterých se pěstovalo vzpírání, zápas a přetah lanem. První soutěž se konala r.1887 v Londýně.

Windsurfing

Byl vynalezen v r.1969 v USA, do Evropy se dostal r. 1971. r. 1972 se konalo první ME a MS.

Zápas

Byl s oblibou pěstován všemi kulturními národy. K největšímu rozkvětu ho přivedla řecká kultura. V Homérově Iliadě je popisován zápas (palé), který byl důležitou součástí olympijských her. V době úpadku Říma se stal zápas bojem zvlášť cvičených otroků – gladiátorů, kteří zápasili na život a na smrt. Ve středověku byl součástí rytířské výchovy. Na počátku 90. let 19. stol. vypracovali Francouzi Rigal, Doublier a Christol pravidla zápasu, který na paměť starověkých zápasníků pojmenovali řecko-římský zápas.

Zimní sporty

Biatlon

Vznikal počátkem 20. stol. v severských zemích z vojenských branných soutěží. Teprve v 50. letech se ustálila dnešní podoba.

Boby

První bob byl zkonstruován r. 1888 ve Švýcarsku, kde byly r. 1898 uspořádány první závody (na uježděné silnici). V r.1903 byla otevřena první dráha ve Svatém Mořici.

Skeleton

První byl postaven r.1884 ve Švýcarsku. O rok později byla ve Sv. Mořici postavena světoznámá skeletonová dráha Cresta-Run, dlouhá 1231 m.

Krasobruslení

Vznikalo ve 13. a 14.stol. v Holandsku. Základy moderního pojetí dal v polovině 19.stol. Američan Haines.

Lední hokej

Vznikl v Kanadě kolem r.1870, pravděpodobně ve městech Kingston a Montreal.

Lyžování

Lyže vznikly před několika tisíciletími v severských zemích ze sněžnic. Velkou propagací lyžování bylo využití lyží Nansenovou výpravou při cestě Grónskem r.1888. Ve 30.letech 20. stol. došlo k rozmachu sjezdového lyžování.

Rychlobruslení

Odedávna bylo oblíbené v Holandsku a ve Skandinávii. První závody se uskutečnily r. 1555 ve Švédsku.

Závěr

Během studia materiálů k této práci jsem došel k závěru že lidé většinou sporty a hry vymýšleli v meziválečných obdobích, kdy nemohli uplatnit své fyzické schopnosti a nemohli je mezi sebou poměřovat. Většina sportů vznikla na základě všedních lidských činností, které člověk ke svému životu vždy potřeboval a které se sportovci snaží dovést k dokonalosti a být v nic nejlepší.