Italské Dolomity

3.12.2009

Italské Dolomity, Dolomity Itálie, italské Alpy, Jižní Tyrolsko, Trentina, Belluno, Deodatu de Dolomieu, Monti pallidi, Tethys, Schlern/Sciliar, Sella, Seiser Alm/Alpe di Sius, Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo, Rosengarten/Catinaccio, Marmolada

Italské Dolomity – obecný úvod

Dolomity (italsky Dolomiti) jsou součástí Východních Alp a zároveň jsou jedním z hlavních horských masivů Italských Alp. Rozkládají se v severní části Itálie, na východ od Bolzanské kotliny. Z geografického hlediska se pojem vztahuje na pohraniční oblast tří italských provincií a sice Jižní Tyrolsko, Trentina a provincie Belluno. Dolomity jsou nyní v dědictví UNESCO. Pohoří nemá jednolitý hřeben, skládá se z mnoha menších, často velmi rozličných horských skupin. Oblast charakterizují typické dolomitické prvky jako stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých štítů. Na území italských Dolomit jsou snad všechny typy horské krajiny – od horských luk po skalní masivy s ledovci.

Historie pohoří Dolomity

Pohoří za své jméno vděčí francouzskému učenci, mineralogovi a dobrodruhovi jménem Deodatu de Dolomieu (1750 – 1801), který si jako první všiml odlišného složení horniny, z níž jsou Dolomity složeny. Předtím byl rozšířen název Monti pallidi neboli česky bledé hory. Chemické složení dolomitu (který je zde spolu s kalcitem horninotvorným minerálem) je CaMg(CO3)2 neboli uhličitan hořečnato-vápenatý. Kuriozitou ovšem je, že název dolomit byl později přenesen na všechna pohoří, vytvořená z horniny se stejným chemickým složením. Turistický název Dolomity se ale ujal teprve po 1. světové válce.

Přes Dolomity procházela v letech 1866 – 1918 rakousko-italská hranice. Oblasti Jižní Tyrolsko, Trentino, Buchenstein a Cortina patřily Rakousku. V průběhu 1.světové války (1915 – 1918), v níž byla Itálie na straně dohody, zde probíhala horská fronta. Na mnoha místech jsou stále stopy po válčení a naleznete zde i do skal vyhloubené štoly. Známý je vrchol Col di Lana, na němž došlo díky odstřelování k sesuvu. Dnes leží celé Dolomity na italském území, rozdělené do provincií Jižní Tyrolsko, Trentino a Belluno. Z bojů této války zbyla v horách také řada pevnostních staveb a dodnes viditelných pozůstatků bojů. V Torri a Mount Lagazuoi je dokonce otevřené muzeum letecké války.

Vznik pohoří Dolomity

Charakteristické skály Dolomit jsou tvořeny zkamenělými korálovými útesy z období třetihor (před 250 miliony lety). Útesy byly tvořeny organismy a usazeninami tropického moře Tethys. Překrýváním jaderské a eurasijské desky byl vytlačen celý alpský prostor do výšky, čímž se z Dolomit staly hory. Zajímavé je rozdílné formování jednotlivých skalních útvarů. Masívy Schlern/Sciliar a Sella jsou tabulové hory, mezi nimiž se rozkládají náhorní plošiny jako např. Seiser Alm/Alpe di Siusi. Protikladem jsou naopak mohutné rozeklané masívy Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo a Rosengarten/Ca­tinaccio. Základem jsou nerostné části, které jsou vulkanického původu. Lehce zvětrávají a tak vznikají trhliny a zaoblené roviny. Jediný v současnosti existující ledovec v Dolomitech je Marmolada v provincii Belluno.

Poloha pohoří Dolomity

Plocha Dolomit – 4 750 km² je vymezena tokem řeky Rienz (na severu), východní hranici tvoří Piava. Na jihu leží Fleimstálské Alpy je dělí řeky Cismon a Brenta. Severní ohraničení Dolomit tvoří údolí Val Pusteria. Nejvýznamnější řeky území Adige a Isarco tvoří západní hranici pohoří. Pohoří leží na území třech provincií – Belluno, Trento a Bolzano.
Širokou nabídku lyžování v italských Dolomitech předkládá specializovaný portál Summit Tour.