Historie Kamnických a Savijnských Alp

27.11.2009

Historie Kamnických a Savijnských Alp, Olševa, Krvavec, Češka koča na Ravnech

Historie Kamnických a Savijnských Alp

Název nebo pojmenování celého horstva Kamnických a Savinjských Alp má svou historii a vývoj. První práce o těchto horách z konce minulého století uváděly většinou označení Savinjské Alpy. Název byl odvozen od názvu Ríčky /Savinja//, která odvodňuje východní čáat celého horstva. Rovněž i první české průdvodce uváděly pojmenování Saviňské Alpy /L.Mareš 1 900/. Pozdější studie na začátku tohoto století uvádí již pojmenování Kamnické a Savinjské Alpy. Toto pojmenování, které obsahuje v celém názvu horstva i jméno důležitého střediska západní části se zachovalo až dodnes. Zajímavostí v tomto horstvu poměrně velkého stupně důležitosti bylo objevení nalezišť starých předmětů z doby kamenné /40 až 50 tisíc let/. Naleziště jsou celkem tři – ve skupině Olševy na jižní straně, na Krvavci a východně od Smrekovce. Tyto nálezy jsou dokladem osídlení těchto oblastí již v dávných dobách. Z posledního období je nutné vzpomenout partyzánských bojů z národně osvobozovací války proti fašistům v létech 1941 až 1944. Na mnoha místech této horské oblasti jsou umístěny památníky padlým partyzánům. Ke Kamnickým a Savinjským Alpám se váže i kus historie naěeho horolezectví. Na konci minulého a na začátku tohoto století existoval totiž v Praze Český odbor Slovinského planinského družstva, který se významně zapsal do rozvoje alpinismu v popisovaných horách. Z podnětu a ze sbírek členů Českého odboru SPD byla v oblasti centrálního hřebene postavena jedna z prvních horských chat. Chata byla i příznačně pojmenována a to jako Češka koča /Česká chata/ a byla postavena v r. 1900. Stojí na překrásném místě v závěru doliny Ravenska Kočna, na skalním prahu zvaném Spodnji Ravne ve výěce 1 543 m. Chata je postavena ze d~eva ve stylu typické české horské chalupy s doškovou střechou. Přípravné práce na stavbu chaty probíhaly od podzimu r. 1898 až do léta 1900. Vlastní stavba chaty byla zahájena v červnu a dokončena v srpnu r. 1900. Chata stojí dodnes na původním místě prakticky bez úprav. Je dobře přístupná z Jezerska.